Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • Hoạt động 1+ 2
 • Hoạt động 3
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 05. ĐO LƯỜNG.

Bài 01. Mi-li-mét.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 298


Tóm tắt nội dung:

- Tìm hiểu đơn vị đo độ dài: mi-li-mét
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào