Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Nhận biết góc
  • HĐ 2: Góc vuông, góc không vuông
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 03. LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI.

Bài 03. Góc, góc vuông, góc không vuông (P1)

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 257

Tóm tắt nội dung:

- Giới thiệu khái niệm góc; góc vuông, góc không vuông.
- Thực hành vẽ góc vuông, góc không vuông.

Chưa có thông báo nào