Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá
 • HĐ 1: Các số hạng trong phép tính
 • HĐ 2: Tìm số hạng
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 06. Tìm số hạng.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 783

Tóm tắt nội dung:

- Tìm số hạng còn thiếu trong phép tính cộng.
- Thiết lập mô hình toán học để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào