Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 11. Gấp đôi (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 330

Tóm tắt nội dung:

- Giải thích được nghĩa "gấp đôi"
- Tìm được gấp đôi của một số bất kì
- Giải quyết tình huống thực tế

Chưa có thông báo nào