Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Phép cộng các số tròn
  • HĐ 2: Phép cộng trong phạm vi 100 000
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 01. Phép cộng trong phạm vi 100 000 (P1)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 226

Tóm tắt bài giảng:

- Rèn luyện kĩ năng cộng trong phạm vi 100 000
- Vận dung giải quyết các tình huống thực tiễn.

Chưa có thông báo nào