Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá + Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Giảm một số đi một số lần
 • HĐ 2: Làm thế nào để giảm một số đi một số lần ?
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 13. Giảm một số đi một số lần.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 318

Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh hiểu thế nào là "giảm đi một số lần"
- Đặt đề bài toán học cho một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào