Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Chu vi hình chữ nhật
  • HĐ 2: Chu vi hình vuông
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 08. CHU VI, DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG.

Bài 03. Chu vi hình vuông, hình chữ nhật (P1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 183

Tóm tắt bài giảng:

- Xây dựng công thức tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
- Giải quyết các tình huống liên quan đến chu vi hình chữ nhật, hình vuông.

Chưa có thông báo nào