Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 01. Các số có bốn chữ số. Số 10 000 (P2)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 228

Tóm tắt bài giảng:

- Đọc, viết số trong phạm vi 10 000.
- Chỉ ra số tròn trăm, tròn nghìn, số liền trước, số liền sau.

Chưa có thông báo nào