Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ: Số lớn gấp mấy lần số bé
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 16. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 269

Tóm tắt nội dung:

- Thực hiện so sánh hai số và phát biểu bằng mối quan hệ giữa hai số bằng phép tính nhân (chia).
- Lập đề bài cho tình huống đơn giản hoặc diễn giải đề bài rồi giải quyết vấn đề bằng phép toán.

Chưa có thông báo nào