Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 03. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 145

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về phép nhân, phép chia và tìm số còn thiếu trong phép tính.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề.

Chưa có thông báo nào