Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Biểu thức số. Giá trị của biểu thức
  • HĐ 2: Tính giá trị biểu thức
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 05. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 253

Tóm tắt bài giảng:

- Làm quen với biểu thức số.
- Tính giá trị biểu thức số.

Chưa có thông báo nào