Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • Hoạt động: Nhân với số có một chữ số (có nhớ 1 lần)
  • Hoạt động: Nhân với số có một chữ số (có nhớ 2 lần)
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 02. Nhân với số có một chữ số (có nhớ) (P1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 209


Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh có kĩ năng tính toán khi nhân 1 số với số có 1 chữ số (có nhớ).
- Đặt đề bài toán học cho một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào