Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: So sánh số trong phạm vi 100 000
 • HĐ 2: Sắp xếp số trong phạm vi 100 000
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 04. So sánh và sắp xếp các số trong phạm vi 100 000.

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 192

Tóm tắt bài giảng:

- So sánh và sắp xếp số trong phạm vi 100 000.
- Vận dụng kĩ năng giải quyết các bài toán.

Chưa có thông báo nào