Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Phép trừ các số tròn
  • HĐ 2: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 02. Phép trừ trong phạm vi 100 000 (P1)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 121

Tóm tắt bài giảng:

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000.
- Vận dụng giải quyết bài toán liên quan đến phép tính.

Chưa có thông báo nào