Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ: Bảng chia 4
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 04. Bảng chia 4.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 502

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng chia 4.
- Vận dụng phép tính chia cho 4 để giải quyết tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào