Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 01. Nhân với số có một chữ số (không nhớ) (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 172


Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh có kĩ năng tính nhẩm, đặt tính khi nhân với số có 1 chữ số.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào