Topclass iLearn Toán 3

Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 02. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 (P2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 117

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về phép cộng, phép trừ và tìm số còn thiếu trong phép tính.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán và giải quyết vấn đề thông qua tình huống.

Chưa có thông báo nào