Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ: Làm quen với số La Mã
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 06. Làm quen với số La Mã.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 263

Tóm tắt bài giảng:

- Đọc, viết số La Mã từ 1 đến 20.
- Rèn luyện kĩ năng đọc, viết số La Mã.

Chưa có thông báo nào