Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • Hoạt động 1: Nhân số tròn chục, tròn trăm với số có một chữ số
  • Hoạt động 2: Nhân với số có một chữ số
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 01. Nhân với số có một chữ số (không nhớ) (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 205


Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh có kĩ năng tính nhẩm, đặt tính khi nhân với số có 1 chữ số.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào