Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 05. Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện (P2)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 184

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về bảng số liệu và khả năng xảy ra của một sự kiện.
- Rèn luyện kĩ năng giải quyết các bài toán liên quan đến một số yếu tố thống kê và xác suất.

Chưa có thông báo nào