Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu + Hoạt động + Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 05. ĐO LƯỜNG.

Bài 03. Mi-li-lít.

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 270


Tóm tắt nội dung:

- Tìm hiểu đơn vị đo dung tích: mi-li-lít
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào