Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 04. Ôn tập hình học và đo lường (P2) (tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 70

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về hình học và đo lường.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết bài toán và các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào