Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Ví dụ chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • HĐ 2: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 04. Chia cho số có một chữ số (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 332

Tóm tắt nội dung:

- Rèn luyện kĩ năng chia cho số có một chữ số trong phạm vi 1000.
- Vận dụng giải quyết các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào