Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu
  • HĐ 2: Bảng số liệu
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 09. LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT.

Bài 01. Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (P1)

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 147

Tóm tắt bài giảng:

- Thu thập, phân loại và ghi chép số liệu.
- Lập bảng số liệu.

Chưa có thông báo nào