Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 09. Bảng nhân 8, bảng chia 8 (P2) (tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 408

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng chia 8.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán.
- Vận dụng bảng nhân, chia để giải quyết một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào