Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Phép cộng với số tròn chục, số tròn trăm
 • HĐ 2: Phép cộng có nhớ 1 lần
 • HĐ 3: Cộng với 0
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 02. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.333

Tóm tắt nội dung:

- Ôn tập phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 1000.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán.
- Vận dụng phép cộng, phép trừ giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào