Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 07. Tìm số bị trừ - Tìm số trừ (P2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 595

Tóm tắt nội dung:

- Tìm số bị trừ, tìm số trừ còn thiếu trong phép tính trừ.
- Thiết lập mô hình toán học để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào