Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 08. CHU VI, DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG.

Bài 03. Chu vi hình vuông, hình chữ nhật (P2)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 174

Tóm tắt bài giảng:

- Xây dựng công thức tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
- Giải quyết các tình huống liên quan đến chu vi hình chữ nhật, hình vuông.

Chưa có thông báo nào