Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Tìm số bị trừ
  • HĐ 2: Tìm số trừ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 07. Tìm số bị trừ - Tìm số trừ (P1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 537

Tóm tắt nội dung:

- Tìm số bị trừ, tìm số trừ còn thiếu trong phép tính trừ.
- Thiết lập mô hình toán học để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào