Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Hoạt động
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 05. ĐO LƯỜNG.

Bài 06. Tháng - năm. Xem lịch.

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 142

Tóm tắt bài giảng:

- Xác định số ngày trong tháng, năm thường và năm nhuận.
- Rèn kĩ năng xem lịch.

Chưa có thông báo nào