Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Phép chia hết và phép chia có dư
  • HĐ 2: Tìm số bị chia trong phép chia có dư
  • HĐ: Tìm số chia trong phép chia có dư
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 03. Phép chia hết, phép chia có dư (P1)

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 325

Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh có kĩ năng thực hiện phép chia. Phân biệt phép chia hết, phép chia có dư.
- Tìm thành phần chưa biết trong phép chia hết, phép chia có dư.
- Giải quyết các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào