Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Các thừa số trong phép nhân
 • HĐ 2: Tìm thừa số
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 05. Tìm thừa số.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 578

Tóm tắt nội dung:

- Tìm thừa số còn thiếu trong phép tính nhân.
- Thiết lập mô hình toán học để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào