Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Làm tròn số đến hàng nghìn
  • HĐ 2: Làm tròn số đến hàng chục nghìn
  • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 05. Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 255

Tóm tắt bài giảng:

- Làm tròn số đến hàng nghìn.
- Làm tròn số đến hàng chục nghìn.
- Vận dụng giải toán.

Chưa có thông báo nào