Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ: Tính giá trị biểu thức
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 07. Tính giá trị của biểu thức (P3)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 118

Tóm tắt bài giảng:

- Phân tích tình huống và lập biểu thức tính toán.
- Tính giá trị biểu thức có chứa dấu ngoặc tròn.

Chưa có thông báo nào