Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • Hoạt động 1 + 2
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 03. Ôn tập bảng nhân 2, 5; Bảng chia 2, 5 (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 840


Tóm tắt nội dung:
- Ôn tập bảng nhân và bảng chia của 2, 5.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán phép tính nhân.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào