Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Tìm số bị chia
  • HĐ 2: Tìm số chia
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 06. Tìm số bị chia - Tìm số chia (P1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 701

Tóm tắt nội dung:

- Tìm số bị chia, tìm số chia còn thiếu trong phép tính chia.
- Thiết lập mô hình toán học để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào