Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 17. Bài toán giải bằng hai bước tính (P2)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 299

Tóm tắt nội dung:

- Hướng dẫn đọc hiểu thông tin, phân tích thông tin, thiết lập mô hình cho các tình huống bước đầu có sự phức tạp.
- Xác định thứ tự thực hiện tính và phép tính thích hợp để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào