Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 07. Tính giá trị của biểu thức (P3) (tiếp)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 140

Tóm tắt bài giảng:

- Phân tích tình huống và lập biểu thức tính toán.
- Tính giá trị biểu thức có chứa dấu ngoặc tròn.

Chưa có thông báo nào