Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • Hoạt động: Tiền Việt Nam
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 05. Tiền Việt Nam.

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 250

Tóm tắt bài giảng:

- Giới thiệu các tờ tiền Việt Nam.
- Rèn luyện kĩ năng đổi tiền ngang giá trị.
- Vận dụng giải toán liên quan đến tiền tệ.

Chưa có thông báo nào