Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá + Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Chu vi là gì ?
 • HĐ 2: Đo chu vi của một hình
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 08. CHU VI, DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG.

Bài 01. Chu vi của một hình.

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 230

Chưa có thông báo nào