Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Nhận biết "một nửa"
  • HĐ 2: Một nửa của số chẵn
  • HĐ 3: Một nửa của số lẻ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 14. Một nửa của một số (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 252

Tóm tắt nội dung:

- Tìm một nửa của một số bất kì
- Áp dụng tìm một nửa để tìm kết quả của phép nhân

Chưa có thông báo nào