Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu + Hoạt động + Bài 1
  • Bài 2a
  • Bài 2b
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 05. ĐO LƯỜNG.

Bài 02. Gam.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 246


Tóm tắt nội dung:

- Tìm hiểu đơn vị đo khối lượng: gam
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào