Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Gấp đôi là gì ?
  • HĐ 2: Làm thế nào để tìm gấp đôi của một số ?
  • HĐ 3: Gấp đôi và tính nhẩm phép nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 11. Gấp đôi (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 425

Tóm tắt nội dung:

- Giải thích được nghĩa "gấp đôi"
- Tìm được gấp đôi của một số bất kì
- Giải quyết tình huống thực tế

Chưa có thông báo nào