Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • 1. Mối quan hệ giữa các số trong phép nhân
  • 2. Mối quan hệ giữa các số trong phép chia
  • 3. Kĩ năng tính toán
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 03. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 (P1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 149

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về phép nhân, phép chia và tìm số còn thiếu trong phép tính.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề.

Chưa có thông báo nào