Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá + Mục tiêu bài học
 • HĐ: Một phần mấy
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 15. Một phần mấy.

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 427

Tóm tắt nội dung:

- Thông qua hình ảnh nhận biết được một phần của tổng thể và viết lại thành số.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào