Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  • Ví dụ
  • HĐ 2: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 04. Chia cho số có một chữ số (P1)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 204

Tóm tắt bài giảng:

- Rèn luyện kĩ năng chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000.
- Giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến phép tính.

Chưa có thông báo nào