Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Ôn tập về đo lường
  • HĐ 2: Ôn tập về hình học
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 04. Ôn tập hình học và đo lường (P1)

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 210

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về hình học và đo lường.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết bài toán và các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào