Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ: Bảng chia 6
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 07. Bảng nhân 6, bảng chia 6 (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 460

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng chia 6.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán.
- Vận dụng bảng nhân, chia để giải quyết một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào