Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 06. Tìm số bị chia - Tìm số chia (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 413

Tóm tắt nội dung:

- Tìm số bị chia, tìm số chia còn thiếu trong phép tính chia.
- Thiết lập mô hình toán học để giải quyết vấn đề thực tế.

Chưa có thông báo nào