Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 06. Tính giá trị của biểu thức (P2) (tiếp)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 138

Tóm tắt bài giảng:

- Phân tích tình huống để lập biểu thức tính toán.
- Tính giá trị biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Chưa có thông báo nào